02-2462-2192 #1228~1229

Đến Việt Nam để có một chương trình thực tập hoặc thực tập

0040
0

Nhằm thúc đẩy kế hoạch mới ở Nam, hoạt động này giúp các doanh nhân Đài Loan và các công ty nổi tiếng trên thế giới thực hiện các hoạt động vận chuyển, vận chuyển, hậu cần và kỹ thuật để sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa học tập và sử dụng. thực hành. Kết quả học tập, v.v.

Sự kiện này bắt đầu tuyển dụng sinh viên vào đầu tháng 9 năm 2006. Các sinh viên năm năm và sau đại học được chọn đầu tiên. Mẫu đơn đăng ký và kế hoạch học tập ở nước ngoài đã được nộp tại thời điểm ghi danh, và các sinh viên đã được lên kế hoạch tham dự ngày 19-12 tháng 11 năm 2006. Hoạt động thực tập sinh hai tuần vào ngày thứ hai. Chương trình học nghề đã thúc đẩy sinh viên đến trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh tại Việt Nam, và trong các hoạt động của sinh viên, giáo viên đã sắp xếp các sinh viên đến thăm Trung tâm Phân phối Logistics Gemadept tại Việt Nam.

Related Blogs