02-2462-2192 #1228~1229

Hội thảo về Nuôi trồng thủy sản

0030
0

Là một hội thảo thủy sản và thủy sản quốc tế được tổ chức vào giữa tháng 10 năm 2017, các trường tham gia là Đại học Nha Trang, Đại học Kent, Đại học Nông Lâm Huế, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Việt Nam lần thứ hai. Tổng cộng có 4 trường đại học, giáo viên và sinh viên chủ yếu là giáo viên và sinh viên ngành chăn nuôi. Với một cơ hội như vậy để tổ chức Diễn đàn Nuôi trồng thủy sản Taiyu, không chỉ họ sẽ tăng cường trao đổi với nhau, mà còn cho sự phát triển bền vững của sinh thái biển trong tương lai và bảo vệ môi trường. Ngoài các giáo viên và sinh viên Việt Nam, một phần của Đài Loan, ngoài các sinh viên và giáo viên của các khoa có liên quan của Đại học Quốc gia Đài Loan, cũng tham gia vào các nhân viên học tập có liên quan của Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Đại dương Quốc gia, và thảo luận về chủ đề hợp tác xuyên biên giới tiếp theo.

Related Blogs