02-2462-2192 #1228~1229

Taiwan Aquaculture Forum

rsz_img_2219
0

Taiwan Aquaculture Forum là hội thảo quốc tế với sự tham gia của 3 quốc gia Đài Loan, Malaysia, Việt Nam. Đối tượng tham gia có thể là sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu tại NTOU cũng như các viện, trường kết nghĩa với NTOU. Diễn đàn hân hạnh có 10 diễn giả lên trình bày về nghiên cứu của họ trong khuôn khổ diễn đàn về thủy sản. Ngoài ra, bên cạnh phần thuyết trình, hội thảo còn ghi nhận thêm 6 poster nghiên cứu với những nội dung thú vị, hấp dẫn cũng được trình bày tại không gian hội thảo để nâng cao sự tương tác. 

Cụ thể, tham gia báo cáo và poster có:

Taiwan:

-Đại Học Quốc Gia Hải Dương Đài Loan (NTOU)

-Bảo Tàng Quốc Gia về Khoa Học Công Nghệ Biển (NMNST)

Malaysia:

-Universiti Malaysia Terengganu

-Universiti Malaysia Sarawak

-University Malaysia Sabah

Việt Nam:

-Đại Học Nha Trang

-Đại Học Cần Thơ

-Đại Học Nông Lâm Huế

-Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

-Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

 

 

Related Blogs